Kontaktné informácie Šachového zväzu Nitrianskeho kraja

Sidlo:Hlavná 34, 949 07 Nitra

Číslo účtu:SK19 8330 0000 0027 0090 5969

SWIFT:FIOZSKBAXXX

IČO: 42124671

DIČ: 2022862072

E-mail:naxan@seznam.cz

Telefón: +421 903432800