Ligy 2014 / 2015


Termíny súťaží družstiev v Nitrianskom kraji v sezóne 2014 / 2015


3. liga B1:

Spravodaj 0  1  2  2d  3  3d  4  4d  5  6  7  8  9  10  11  12  12d     Výsledky na chess-results

4. liga B11:

Spravodaj 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Výsledky na chess-results

4. liga B12:

Spravodaj 0  1  1d1  2  2d1  3  4  4d1  4d2  5  6  7  9      Výsledky na chess-results

5. liga B11:

Spravodaj 0   1   2   3   4   5  6  7     Výsledky na chess-results


5. liga B12:

Spravodaj  2  3  4  5  7     Výsledky na chess-results