Archív správ 2012

 • Šachový krúžok v Nitrianskom Hrádku usporiada 27. 12. 2012 11. ročník turnaja mládeže do 18 rokov v šachu o Venušin putovný pohár. Tu sú propozície.
 • V Nitre sa 8. 12. 2012 bude konať finále 1. ročníka série turnajov mládeže O pohár Nitrianskeho samosprávneho kraja, zároveň ako šachová Grand Prix mládeže. Uverejňujeme propozície. A tu sú výsledky. Celkové poradie v celoročnej súťaži O pohár Nitrianskeho samosprávneho kraja je tu.
 • Dňa 1. 12. 2012 sa v Dvoroch nad Žitavou konal 2. ročník Mikulášskeho šachového turnaja ako súčasť celoslovenskej detskej Grand Prix. Tu sú výsledky a fotografie.
 • V Nitre sa uskutočnili Majstrovstvá Nitrianskeho okresu v šachu pre rok 2012 základných škôl a stredných škôl.
 • Dňa 17. 11. 2012 sa bude v Dvoroch nad Žitavou konať dorastenecká liga Nitrianskeho kraja. Tu sú propozície. A tu sú výsledky.
 • V Topoľčanoch sa dňa 10.11.2012 bude konať 2. ročník Žochárskeho šachového turnaja, ktorého A turnaj je súčasťou 6. ročníka Grand Prix mládeže 2012 / 2013. Tu sú propozície. Tu sú; výsledky turnaja A. A tu výsledky turnaja B.
 • CVČ Junior Levice a ŠK Levice usporiadajú 27. 10. 2012 2. Memoriál Zoltána Hámorosa. Uverejňujeme propozície.
 • Uvádzame priebežné poradie k 19. 10. 2012 série turnajov O pohár Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odohratých je zatiaľ sedem turnajov a poradie je nasledovné.
 • V Dvoroch nad Žitavou sa 22.9.2012 uskutoční 8. ročník šachového sviatku Memoriálu Jána Vadketiho. Uverejňujeme propozície. A tu sú výsledky.
 • V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre sa dňa 22.9.2012 uskutoční šachová Grand Prix mládeže O pohár riaditeľky KOS v Nitre. Tu sú propozície.
 • Losovanie súťaží družstiev Nitrianskeho kraja v šachu pre sezónu 2012 / 2013 sa uskutoční 8.9.2012 o 9.00 hod. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.
 • Dávame do pozornosti nový projekt pána Mgr. Vladimíra Szucsa a Miroslava Marfláka, ktorý najdete na internetovej adrese http://www.sach.info-system.sk
 • Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nové Zámky, Šachový klub Bašta Nové Zámky a Šachový zväz Nitrianskeho kraja usporiadajú 5. ročník šachového turnaja Putovný pohár priateľstva na pamiatku Emila Tatárika v dňoch 29. 8. 2012 - 2. 9. 2012. Tu sú propozície. A tu sú výsledky.
 • Šachový klub Slovan Levice a Centrum voľného času Junior v Leviciach usporiadajú dňa 16. 6. 2012 6. ročník otvoreného šachového turnaja O pohár primátora mesta Levice. Tu sú propozície.
 • Obec Pribeta, Šachový zväz Nitrianskeho kraja a Šachový klub Pribeta usporiadajú v nedeľu 22. 4. 2012 šachový turnaj mládeže ako súčasť 5. ročníka Grand Prix mládeže Slovenského šachového zväzu 2011 / 2012. Tu sú propozície. A tu sú výsledky.
 • V sobotu 21. 4. 2012 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre bude konať konferencia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja, na ktorú boli pozvaní zástupcovia všetkých oddielov kraja. Tu je pozvánka a návrh rokovacieho poriadku a návrh volebného poriadku. Tu je prezencia z konferencie a zápisnica z konferencie.
 • Dňa 31. 3. 2012 sa v Nitre uskutočnilo semifinále Dorasteneckej ligy Slovenskej republiky v skupine západ. Ďakujeme za jeho organizáciu pánovi Zelovičovi, ktorý nám poslal aj výsledky.
 • V dňoch 4. - 8. 5. 2012 sa v Regionálnom osvetovom stredisku Nové Zámky uskutoční FIDE turnaj so zápočtom na medzinárodnú ratingovú listinu. Tu sú jeho propozície. A tu sú výsledky.
 • CVČ Domino Nitra, Nitriansky šachový klub a Šachový zväz Nitrianskeho kraja usporiadajú 2. ročník mládežníckeho šachového turnaja O pohár riaditeľky CVČ Domino dňa 17. 3. 2012 v CVČ Domino Nitra. Tu sú propozície. A tu sú výsledky.
 • Dňa 17. 3. 2012 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutoční školenie rozhodcov 1., 2., 3. triedy a seminár na predĺženie rozhodcovských tried. Tu je pozvánka na túto akciu
 • Dňa 3. 2. 2012 sa v Nových Zámkoch uskutoční šachový turnaj žiakov a žiačiek základných škôl O pohár riaditeľky CZŠ Antona Bernoláka. Tu je pozvánka
 • Komisia mládeže Slovenského šachového zväzu usporiada 28. 1. 2012 medzikrajskú dorasteneckú ligu štvorčlenných družstiev v Šuranoch. Tu sú propozície. A tu sú výsledky.
 • Nitriansky šachový klub Nitra usporiada dňa 21. 1. 2012 Majstrovstvá Nitrianskeho kraja mládeže v CVČ Domino v Nitre. Tu sú propozície. A tu sú výsledky1 a výsledky2.
 • CVČ Junior Levice a ŠK Levice usporiadajú dňa 14. 1. 2012 šachový turnaj detí a mládeže ako 1. Memoriál Zoltána Hámorosa. Tu je pozvánka. A tu sú výsledky.