Tréningové okienko

Ak máme dosiahnuť v šachovej partii plný úspech, nesmieme figúrky mechanicky premiestňovať z miesta na miesto, ale ich pohyb a rozloženie na šachovnici musí smerovať k určitému cieľu. Tým cieľom je výhra nad súperom. Aby sme víťazstvo dosiahli, musíme sa naučiť dobre narábať s figúrkami, ich pohyb podriadiť presnému plánu hry. V šachovej terminológii hovoríme, že musíme nájsť správny strategický plán. Výsledok partie odzrkadľuje práve toto umenie. Umeniu nájsť správny plán sa venujeme v časti analýza a hodnotenie pozície (pozri časť stratégia). K dovedeniu partie do úspešného konca je dôležité, aby sme nájdený plán vedeli aj vhodne zrealizovať. Touto časťou sa zaoberáme v časti taktika. Taktika tvorí sama o sebe podstatnú časť šachovej partie. Nie nadarmo sa hovorí, že je briliantom šachového umenia.