Hospodárenie Šachového zväzu Nitrianskeho kraja

Peňažný denník Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

pdfRok 2009    pdfRok 2010   pdfRok 2011    pdfRok 2012    pdfRok 2013    pdfRok 2014

Rozpočet Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

pdfRok 2010    pdfRok 2011   pdfRok 2012   pdfRok 2013   pdfRok 2014   pdfRok 2015   pdfRok 2016

Čerpanie rozpočtu Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

pdfRok 2010    pdfRok 2011   pdfRok 2012   pdfRok 2013   pdfRok 2014    pdfRok 2016