Dokumenty Šachového zväzu Nitrianskeho kraja

Zápisy z rokovaní Výkonného výboru Šachového zväzu Nitrianskeho kraja

Dokumenty Kontrolnej komisie Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Zápisnica z konferencie Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:

Ostatné dokumenty: