Orgány Šachového zväzu Nitrianskeho kraja


Výkonný výbor Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:


Ing. Štefan Blaho, ekonomika

Ing. Mgr. Alexander Riabov, predseda Športovo-technickej komisie

Mgr. Rudolf Habrda, predseda rozhodcovskej komisie

RNDr. Oliver Ralík, predseda komisie mladeze

Vladimír FrancKontrolná komisia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:


Ing. Vladimír Kaliský

Vincent Černák

František ZelovičŠportovo-technická komisia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja:


Ing. Mgr. Alexander Riabov

Alexander Bálint

Tomáš Imre

Alexander Bálint

Ing. Gyorgy Pallag

Tomáš Imre