Aktuality

  • Konferencia Šachového zväzu Nitrianskeho kraja sa uskutoční 11. 4. 2015 o 9.00 hod. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská ulica 3            Pozvánka   Rokovací poriadok   Volebný poriadok